Nederduitse Gereformeerde Kerk - Pietermaritzburg-Suid Gemeente

24 Bromhead Road, Scottsville, Pietermaritzburg, South Africa
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) -KwaZulu-Natal Sinode

Reviews

Classification

Pietermaritzburg, uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal, South Africa

You might also Consider

Wesley Methodist Church
Pietermaritzburg, South Africa
Wesley Methodist Church we aim to love. To learn. To live like Jesus.
Cornerstone Assembly of God
Pietermaritzburg, South Africa
Assembly of god church
Upper Room Assembly
Pietermaritzburg, South Africa
Religious Organisation
Afrikaanse Protestantse KERK 'n Geestelike Tuiste WAAR die Bybel die Altyd die Maatstaf BLY
Hilton Methodist Church
Pietermaritzburg, South Africa
The Methodist Church of Southern Arica (MCSA)
Pietermaritzburg North Baptist Church
Pietermaritzburg, South Africa
Baptist Church