Logo
fbShare

Uniting Reformed Church In SA (Urcsa) / Verenigende Gereformeerde Kerk In SA (Vgksa)
Atlantis, Cape Town, South Africa
Visit Website
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bely dat hy 'n deel vorm van die unieke, heilige en uitverkore eiendomsvolk en gemeente wat die Seun van God deur sy Woord en Gees uit die ganse menslike geslag vir Hom vergader (Heidelbergse Kategismus Sondag 21) . Daarom beskou hy homself, ondanks al sy gebrekkigheid en sondigheid, as ware openbaring van die kerk van Christus in hierdie land, wat geroep is om in sy bestaan al die eienskappe en kenmerke van die ware kerk tot uitdrukking te laat kom (NGB Art 27-29) .
CLASSIFICATION

Atlantis, Blaauwberg, Cape Town, Cape Metropole, Western Cape, South Africa

REVIEWS

No Records

Sponsored Ads

Plumstead Baptist ChurchView
We are a Baptist Church in the Plumstead community that welcomes all. Our mission statement is 'In Christ, we worship, grow and reach out, together! '
  Cape Town
St Peter's ChurchView
Our Mission: We exist to bring glory to God as people are reached and built up for Christ by the prayerful proclamation of His word.
  Fish Hoek
St Kiaran's Presbyterian ChurchView
Our church is a member of the Uniting Presbyterian Church of Southern Africa
  Fish Hoek