Phahamisang Primary School

1155 Lovedale Road
Bloemfontein
South Africa

(051) 432-3921

1155 Lovedale Road, Bloemfontein, South Africa
Category: Primary Schools

Reviews

Classification

Bloemfontein, Mangaung Metro, Free State, South Africa

You might also Consider

Willem Postma Primary School
Bloemfontein, South Africa
Willem Postma Primary School
Brebner High School
Bloemfontein, South Africa
Brebner high school is a co- educational English medium school of about 1200 learners. The school is a multi-cultural school and takes pride in the fact that each Learnes is treated as an Individaul in his / her own right. Although learners of all religious denominations are Welcome at Brebner, the school has a Christian ethos and uses Christian Prinicples and values in all decision making processes.
Nteboheng Primary School
Botshabelo, South Africa
We pride ourselves with the best fundamental education to nourish the mind and enhance the thinking capacity of the little ones who are to lead us in various spheres of life. we have a culture of continuous improvement in every endeavour that we apply our effort to. Academically, Co-curricular and extra curricular we have never tasted any defeat.
Boikutlo Primary School
Bothaville, South Africa
Boikutlo Primary School is an institution, Its a primary school
Ecco Full Service School
Ventersburg, South Africa
It's a Full Service School that is situated at Mmamahabane Location in Ventersburg.
PrimÍre Skool Parys
Parys, South Africa
MISSIE: Om ons Godgegewe kinders in 'n Christelike atmosfeer en omgewing op te voed tot verantwoordelike volwassenheid deur middel van die handhawing van Christelike waardes en die aanvaarding en belydenis van God Drie-enig as ons enigste Verlosser en Saligmaker. Om gemotiveerde en voortreflike onderrig van 'n hoŽ standaard aan elke leerder te bied om sodoende aan alle leerders uiteindelik 'n plek in die samelewing te verseker. In hierdie proses moet die individualiteit en talente van elke leerder erken word. m Afrikaans of Engels as onderrigmedium te bevorder en uit te bou om sodoende 'n kultuur van Afrikaans / Engels te vestig, maar nie ten koste van leerders se kulture of tale nie. Om 'n gesonde vennootskap tussen ouers, leerders en fasiliteerders daar te stel sodat 'n samehorigheidsgevoel en 'n trots tussen die partye sal ontstaan ten opsigte van die skool en die totale opvoeding van die leerder. Om 'n ideale leeromgewing te skep waarin elke leerder volgens sy vermoŽ en talente