Logo
    fbShare

Pentecostal Miracle Mission
173 Regina Road, Northdale, Pietermaritzburg, South Africa
CLASSIFICATION

Pietermaritzburg, uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal, South Africa

Sponsored Ads

His People ChurchView
Every Nation Churches Jesus is our life source; making disciples is our life mission
 Pietermaritzburg
Hilton Methodist ChurchView
The Methodist Church of Southern Arica (MCSA)
 Pietermaritzburg
Nederduitse Gereformeerde Kerk - KZN SinodeView
Die NG Kerk in KZN bestaan uit 57 gemeentes met ongeveer 28, 000 belydende lidmate en 7, 300 dooplidmate. Die gemeentes wissel van klein pla...
 Pietermaritzburg