Logo

NG Kerk
44 Badenhorst Street, Wakkerstroom, South Africa
CLASSIFICATION

Wakkerstroom, Gert Sibande District, Mpumalanga, South Africa

Sponsored Ads

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Bethal-Oos Gemeente Waarby Bethal-Noord Ingelyf isView
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
 Bethal
Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) - VolksrustView
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
 Secunda
Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) - Ermelo-SuidView
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
 Ermelo