Nederduitse Gereformeerde Kerk - Secunda-Goedehoop Gemeente

Stanford & Lategan Street
Secunda
South Africa

(017) 634-6351

Stanford & Lategan Street, Secunda, South Africa
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode

Reviews

Classification

Secunda, Gert Sibande District, Mpumalanga, South Africa

You might also Consider

Full Gospel Church
Secunda, South Africa
Die Gemeente waar ons nader groei. Nader aan God, Nader aan mekaar, Nader aan die gemeenskap.
Living Branches Family Church
Secunda, South Africa
Assembly of god church
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wÍreld
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK) - Hoeveld Sinode Groei in Liefde VIR god, Mekaar en die WÍreld
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode