Logo

    fbShare

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Primrose-M˘rewag Gemeente
2 Patrick Drive, Homestead, Germiston, South Africa
Send us a message
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
CLASSIFICATION

Germiston, East Rand, Gauteng, South Africa

Sponsored Ads

Calvary Baptist ChurchView
We teach the bible and not popular opinion or the latest trends, come hear the truth.
 Germiston
Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) - GroeneweideView
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
 Germiston
Pinkster Protestante Kerk (PPK) - HoofkantoorView
Die visie van die PPK is en bly steeds om as ‘n effektiewe, sielewennende en Geesvervulde kerk uitvoering te gee aan die Groot Opdrag wat aa...
 Germiston