Logo

    fbShare

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Porterville Gemeente
Cnr Kerk & Piet Retief Street, Porterville, South Africa
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
CLASSIFICATION

Porterville, West Coast District, Western Cape, South Africa

Sponsored Ads

Beacon ChurchView
To Love and Obey Jesus as we Pray, Give and Go.
 Langebaan
Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) - WeskusView
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
 Vredenburg
Apostolic Faith Mission (AFM)View
Church
 Vredenburg