Franshoek Primary School

Franshoek Farm
Ficksburg
South Africa

(051) 933-2828

Franshoek Farm, Ficksburg, South Africa
Franshoek Lodge is a beautiful thatch and sandstone lodge tucked away in a valley of the Witteberg Mountains. With only ten bedrooms Franshoek has an intimate and family friendly atmosphere.
Category: Primary Schools

Reviews

Classification

Ficksburg, Thabo Mofutsanyana District, Free State, South Africa

You might also Consider

Sentinel Primary School
Phuthaditjhaba, South Africa
English Medium Public School
Willem Postma Primary School
Bloemfontein, South Africa
Willem Postma Primary School
Boikutlo Primary School
Bothaville, South Africa
Boikutlo Primary School is an institution, Its a primary school
Nteboheng Primary School
Botshabelo, South Africa
We pride ourselves with the best fundamental education to nourish the mind and enhance the thinking capacity of the little ones who are to lead us in various spheres of life. we have a culture of continuous improvement in every endeavour that we apply our effort to. Academically, Co-curricular and extra curricular we have never tasted any defeat.
Ecco Full Service School
Ventersburg, South Africa
It's a Full Service School that is situated at Mmamahabane Location in Ventersburg.
PrimÍre Skool Parys
Parys, South Africa
MISSIE: Om ons Godgegewe kinders in 'n Christelike atmosfeer en omgewing op te voed tot verantwoordelike volwassenheid deur middel van die handhawing van Christelike waardes en die aanvaarding en belydenis van God Drie-enig as ons enigste Verlosser en Saligmaker. Om gemotiveerde en voortreflike onderrig van 'n hoŽ standaard aan elke leerder te bied om sodoende aan alle leerders uiteindelik 'n plek in die samelewing te verseker. In hierdie proses moet die individualiteit en talente van elke leerder erken word. m Afrikaans of Engels as onderrigmedium te bevorder en uit te bou om sodoende 'n kultuur van Afrikaans / Engels te vestig, maar nie ten koste van leerders se kulture of tale nie. Om 'n gesonde vennootskap tussen ouers, leerders en fasiliteerders daar te stel sodat 'n samehorigheidsgevoel en 'n trots tussen die partye sal ontstaan ten opsigte van die skool en die totale opvoeding van die leerder. Om 'n ideale leeromgewing te skep waarin elke leerder volgens sy vermoŽ en talente