Nigel, East Rand, Gauteng, South Africa

(011) 814-36... SHOW
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
Churches
Report Incorrect Info

Alberton, East Rand, Gauteng, South Africa

(011) 869-06... SHOW
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
Churches
Report Incorrect Info

Johannesburg, Greater Johannesburg, Gauteng, South Africa

(011) 474-28... SHOW
Churches
Report Incorrect Info

Pretoria North West, Pretoria, Tshwane, Gauteng, South Africa

(012) 460-77... SHOW
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die węreld
Churches
Report Incorrect Info

Benoni, East Rand, Gauteng, South Africa

(011) 965-14... SHOW
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
Churches
Report Incorrect Info

Roodepoort, Greater Johannesburg, Gauteng, South Africa

(011) 672-72... SHOW
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-Transvel Sinode
Churches
Report Incorrect Info

Vereeniging, Sedibeng, Gauteng, South Africa

(016) 428-13... SHOW
Churches
Report Incorrect Info

Carletonville, West Rand, Gauteng, South Africa

(018) 787-22... SHOW
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-Transvel Sinode
Churches
Report Incorrect Info

Johannesburg, Greater Johannesburg, Gauteng, South Africa

(011) 615-07... SHOW
A Christ-healed Africa for the healing of the Nations
Churches
Report Incorrect Info

Lenasia, Greater Johannesburg, Gauteng, South Africa

(011) 854-44... SHOW
Churches
Report Incorrect Info

Kempton Park, East Rand, Gauteng, South Africa

(082) 377-59... SHOW
Churches
Report Incorrect Info

Germiston, East Rand, Gauteng, South Africa

(011) 822-12... SHOW
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die węreld
Churches
Report Incorrect Info

Pretoria North East, Pretoria, Tshwane, Gauteng, South Africa

(012) 567-68... SHOW
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die węreld
Churches
Report Incorrect Info

Pretoria North West, Pretoria, Tshwane, Gauteng, South Africa

(012) 546-67... SHOW
Churches
Report Incorrect Info

Pretoria East, Pretoria, Tshwane, Gauteng, South Africa

(012) 362-13... SHOW
Die Afrikense Protestantse kerkverband besten uit gereformeerde kerke (gemeentes) van Christus wat: Die Drie-enige God werlik wil ken en wil dien; Jesus Christus as Here bely en in Hom as die enigste Middeler hulle volle redding verwag; in 'n węreld wat die mens al meer sien as die norm van sy eie besluite, glo dat die oppermag van God vanuit sy Woord onverskrokke verkondig moet word; hul kerkwees bou op die Bybel as Woord van God; hulle roeping derin vind om God se Woord suiwer te verkondig en hierin sten die uitgangspunte van die reformasie vir hulle sentrel, te wete: Die Woord alleen (Sola Scriptura), Christus alleen (Solus Christus), genade alleen ( Sola Fide) ; die volgende belydenisskrifte enver omdat dit in ooreenstemming met God se Woord is: Ekumeniese belydenisse: die Apostoliese Geloofsbelydenis; die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius. Gereformeerde Belydenisskrifte: die Nederlandse Geloofsbelydenis; die Heidelbergse Kategism
Churches
Report Incorrect Info