Logo

Churches

Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
Churches

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Calvinia Gemeente
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
 Churches 
Roman Catholic Church
 Churches 
 Churches 
 Churches 
 Churches 
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Brandvlei Gemeente
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - NOORD-KAAPLAND SINODE
 Churches 
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Port Nolloth Gemeente
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
 Churches 
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Alexanderbaai Gemeente
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
 Churches 
 Churches 
Uniting Reformed Church In SA (Urcsa) / Verenigende Gereformeerde Kerk In SA (Vgksa)
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bely dat hy 'n deel vorm van die unieke, heilige en uitverkore eiendomsvolk en gemeente wat die Seun van God deur sy Woord en Gees uit die ganse menslike geslag vir Hom vergader (Heidelbergse Kategismus So...
 Churches 
 Churches 
Roman Catholic Church
 Churches 
Roman Catholic Church
 Churches 

Is your Business missing from these results? Click here to add your free listing now!


1 2  Next