Logo
    fbShare

NG KERK
MEYERTON, 1961
CLASSIFICATION

MEYERTON, SOUTHERN GAUTENG (SEDIBENG), GAUTENG, ZA

Sponsored Ads

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - MEYERTON GEMEENTEView
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-Transvaal Sinode
 Meyerton
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - MEYERTONPARK GEMEENTEView
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-Transvaal Sinode
 Meyerton