Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay, Eastern Cape, South Africa

(041) 364-05... SHOW
The SAOU is a teachers' union, dedicated to the highest universal values and values of service delivery. We are a strong professional body with the power to negotiate salaries and conditions of service with the employer, and to represent members in grievances and disputes. Maintaining sound relations with the employer and other unions is also important to us. SAOU members are provided with, among others, valuable financial services. Members are never left uninformed. ******* Die SAOU is 'n onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste universele waardes en norme in dienslewering. Ons is 'n sterk beroepsliggaam met die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens lede in die geval van griewe en dispute op te tree. Om goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies te handhaaf is vir ons ook belangrik. SAOU-lede word met, onder andere, waardevolle finansiŽle dienste voorsien. Lede word nooit in die duister gelaat nie.
Trade Unions
Report Incorrect Info

Northern Suburbs, Cape Town, Cape Metropole, Western Cape, South Africa

(021) 914-24... SHOW
The SAOU is a teachers' union, dedicated to the highest universal values and values of service delivery. We are a strong professional body with the power to negotiate salaries and conditions of service with the employer, and to represent members in grievances and disputes. Maintaining sound relations with the employer and other unions is also important to us. SAOU members are provided with, among others, valuable financial services. Members are never left uninformed. ******* Die SAOU is 'n onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste universele waardes en norme in dienslewering. Ons is 'n sterk beroepsliggaam met die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens lede in die geval van griewe en dispute op te tree. Om goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies te handhaaf is vir ons ook belangrik. SAOU-lede word met, onder andere, waardevolle finansiŽle dienste voorsien. Lede word nooit in die duister gelaat nie.
Trade Unions
Report Incorrect Info

Amanzimtoti, eThekwini Municipality, KwaZulu-Natal, South Africa

(031) 312-88... SHOW
The SAOU is a teachers' union, dedicated to the highest universal values and values of service delivery. We are a strong professional body with the power to negotiate salaries and conditions of service with the employer, and to represent members in grievances and disputes. Maintaining sound relations with the employer and other unions is also important to us. SAOU members are provided with, among others, valuable financial services. Members are never left uninformed. ******* Die SAOU is 'n onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste universele waardes en norme in dienslewering. Ons is 'n sterk beroepsliggaam met die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens lede in die geval van griewe en dispute op te tree. Om goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies te handhaaf is vir ons ook belangrik. SAOU-lede word met, onder andere, waardevolle finansiŽle dienste voorsien. Lede word nooit in die duister gelaat nie.
Trade Unions
Report Incorrect Info

Pretoria East, Pretoria, Tshwane, Gauteng, South Africa

(012) 023-13... SHOW
The SAOU is a teachers' union, dedicated to the highest universal values and values of service delivery. We are a strong professional body with the power to negotiate salaries and conditions of service with the employer, and to represent members in grievances and disputes. Maintaining sound relations with the employer and other unions is also important to us. SAOU members are provided with, among others, valuable financial services. Members are never left uninformed. ******* Die SAOU is 'n onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste universele waardes en norme in dienslewering. Ons is 'n sterk beroepsliggaam met die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens lede in die geval van griewe en dispute op te tree. Om goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies te handhaaf is vir ons ook belangrik. SAOU-lede word met, onder andere, waardevolle finansiŽle dienste voorsien. Lede word nooit in die duister gelaat nie.
Trade Unions
Report Incorrect Info

Kimberley, Frances Baard District, Northern Cape, South Africa

(053) 832-27... SHOW
The SAOU is a teachers' union, dedicated to the highest universal values and values of service delivery. We are a strong professional body with the power to negotiate salaries and conditions of service with the employer, and to represent members in grievances and disputes. Maintaining sound relations with the employer and other unions is also important to us. SAOU members are provided with, among others, valuable financial services. Members are never left uninformed. ******* Die SAOU is 'n onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste universele waardes en norme in dienslewering. Ons is 'n sterk beroepsliggaam met die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens lede in die geval van griewe en dispute op te tree. Om goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies te handhaaf is vir ons ook belangrik. SAOU-lede word met, onder andere, waardevolle finansiŽle dienste voorsien. Lede word nooit in die duister gelaat nie.
Trade Unions
Report Incorrect Info

Polokwane, Capricorn District, Limpopo Province, South Africa

(086) 072-37... SHOW
The SAOU is a teachers' union, dedicated to the highest universal values and values of service delivery. We are a strong professional body with the power to negotiate salaries and conditions of service with the employer, and to represent members in grievances and disputes. Maintaining sound relations with the employer and other unions is also important to us. SAOU members are provided with, among others, valuable financial services. Members are never left uninformed. ******* Die SAOU is 'n onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste universele waardes en norme in dienslewering. Ons is 'n sterk beroepsliggaam met die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens lede in die geval van griewe en dispute op te tree. Om goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies te handhaaf is vir ons ook belangrik. SAOU-lede word met, onder andere, waardevolle finansiŽle dienste voorsien. Lede word nooit in die duister gelaat nie.
Trade Unions
Report Incorrect Info