Logo
    fbShare

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK (NHK) - PAARL
ZIONS CHURCH, 4 ZION STREET, HOOG-EN-DROOG, PAARL, 7646
ONS VISIE: ONS DROOM IS DAT ALLE MENSE IN JESUS CHRISTUS SAL GLO AS HOOP VIR DIE WêRELD
CLASSIFICATION

PAARL, CAPE WINELANDS, WESTERN CAPE, ZA

DEPARTMENTS

PREDIKANT

TREASURER


Sponsored Ads

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - AGTER-PAARL GEMEENTEView
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
 Paarl
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - SIMONDIUM GEMEENTEView
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
 Paarl
REACH-SA, CHRIST CHURCH PAARLView
REACH-SA - Reformed Evangelical Anglican Church in South Africa
 Paarl