Logo
    fbShare

ANGLICAN CHURCH
GROOT-DRAKENSTEIN, PAARL, 7680
THE ANGLICAN COMMUNITY IN SOUTHERN AFRICA SEEKS TO BE: ANCHORED IN THE LOVE OF CHRIST, COMMITTED TO GOD'S MISSION, TRANSFORMED BY THE HOLY SPIRIT.
CLASSIFICATION

PAARL, CAPE WINELANDS, WESTERN CAPE, ZA

Sponsored Ads

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - PAARL DIE (STROOIDAKKERK) GEMEENTEView
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
 Paarl
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - SIMONDIUM GEMEENTEView
Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk) - Wes-en-Suid-Kaapland Sinode
 Paarl
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK (NHK) - PAARLView
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
 Paarl