Logo
  1. Nederduitse Gereformeerde Kerk - Tafelberg Gemeente (Cape Town, Western Cape)

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - TAFELBERG GEMEENTE
Physical address
BUITENKANT STREET 39, CAPE TOWN, 8001 Driving directions
Office number(s)
Overview
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE (NG KERK) - WES-EN-SUID-KAAPLAND SINODECLASSIFICATION

Location
CAPE TOWN, CAPE METROPOLE, WESTERN CAPE, ZA
Category(ies)

Sponsored Ads

LOGOS ASSEMBLY OF GOD
ASSEMBLY OF GOD CHURCH
Location Cape Town
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK (NHK) - STELLENBOSCH
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die węreld
Location Cape Town
SHOFAR CHRISTIAN CHURCH - TYGERBERG
www. shofaronline. org Shofar Christian Church is an International Federation of Christian Churches (IFCC) affiliated, bible-believing, non-...
Location Cape Town