Logo
  1. Nederduitse Gereformeerde Kerk - Sonnekus Gemeente (Milnerton, Western Cape)

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - SONNEKUS GEMEENTE
Physical address
BEAUFORT WAY 12, MILNERTON, 7441 Driving directions
Office number(s)
Overview
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE (NG KERK) - WES-EN-SUID-KAAPLAND SINODECLASSIFICATION

Location
MILNERTON, CAPE METROPOLE, WESTERN CAPE, ZA
Category(ies)

Sponsored Ads

CHRISTIAN REVIVAL CHURCH (CRC) - CAPE TOWN
Win the lost at any cost! This is the powerful motto of CRC Christian Church. CRC was established in 1994 by Senior Pastors At and Nyretta B...
Location Milnerton
VIEW CHURCH ASSEMBLY OF GOD
ASSEMBLY OF GOD CHURCH
Location Milnerton
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK (NHK) - KAAPSTAD
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die węreld
Location Cape Town