Logo

Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK) - Hoeveld Sinode
Churches

ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
Churches

Witfield Methodist Church
The Methodist Church of Southern Arica (MCSA)
Churches
NG Kerk - Witfield-Wes Gemeente
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
Churches
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Boksburg-Suid Gemeente
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
Churches
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Boksburg-Wes Gemeente
Nederduitse Gereformeerde KERK (NGK)- Hoeveld Sinode
Churches
Christ Church
CESA - Church of England in South Africa
Churches
Sunwardpark Baptiste Kerk/Baptist Church
Sunward Park Baptiste Kerk is ‘n plaaslike gemeente van die Here in Boksburg, wat baptisties van oortuiging is. Ons is geafilieer met die Afrikaanse Baptiste Kerke wat ‘n afilliasie van soortdenkende gemeentes is wat in besonder die Afrikaanse gemee...
Churches
Woord & Lewe Kerk Kantoor
Believe it, Live it
Churches
Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) - Boksburg
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
Churches
Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) - Witfield
ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld
Churches

Is your Business missing from these results? Click here to add your free listing now!


1 2  Next