Logo
  1. Nederduitse Gereformeerde Kerk - Veranderde Lewens Gemeente (Hamberg, Roodepoort, Gauteng)

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - VERANDERDE LEWENS GEMEENTE
Physical address
HAMBERG WAY 61A, HAMBERG, ROODEPOORT, 1724
Office number(s)
Overview
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE (NG KERK) - WES-TRANSVAAL SINODE

CLASSIFICATION

Location
HAMBERG, ROODEPOORT, WEST RAND, GAUTENG, ZA
Category(ies)