Logo
  1. Nederduitse Gereformeerde Kerk - Veranderde Lewens Gemeente (Hamberg, Roodepoort, Gauteng)

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - VERANDERDE LEWENS GEMEENTE
Physical address
HAMBERG WAY 61A, HAMBERG, ROODEPOORT, 1724
Office number(s)
Overview
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE (NG KERK) - WES-TRANSVAAL SINODE

CLASSIFICATION

Location
HAMBERG, ROODEPOORT, WEST RAND, GAUTENG, ZA
Category(ies)

Sponsored Ads

WELTEVREDEN METHODIST CHURCH

Weltevreden Methodist Church Home Page

- Roodepoort

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK (NHK) - HORISON ROODEPOORT

ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die węreld

- Roodepoort

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK (NHK) - WELTEVREDEN

Find Cash Advance, Debt Consolidation and more at Nhkweltevreden. net. Get the best of Insurance or Free Credit Report, browse our section o...

- Roodepoort