Logo
  1. Nederduitse Gereformeerde Kerk - Tafelberg Gemeente (Cape Town, Western Cape)

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - TAFELBERG GEMEENTE
Physical address
BUITENKANT STREET 39, CAPE TOWN, 8001
Office number(s)
Overview
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE (NG KERK) - WES-EN-SUID-KAAPLAND SINODE

CLASSIFICATION

Location
CAPE TOWN, CAPE METROPOLE, WESTERN CAPE, ZA
Category(ies)

Sponsored Ads

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK (NHK) - STELLENBOSCH

ONS VISIE: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die węreld

- Cape Town

BERGVLIET METHODIST CHURCH

The Methodist Church of Southern Arica (MCSA)

- Cape Town

LOGOS ASSEMBLY OF GOD

ASSEMBLY OF GOD CHURCH

- Cape Town